Driftinformation

Här hittar ni information om driftstörningar och planerade avbrott i fjärrvärmeleveransen.

När vi bygger ut och ansluter nya fastigheter eller gör underhållsarbeten på vår fjärrvärmekulvert kan vi vara tvugna att tillfälligt stänga av fjärrvärmeleveransen till vissa områden.

Här arbetar svetsare inför anslutningen till fjärrvärmenätet av nya skolbyggnader på Hallerna i Stenungsund

Driftstörningar

Aktuella driftavbrott

Inga pågående driftstörningar.

Planerade driftuppehåll

Våra planerade driftuppehåll

2023-03-15 – Åtgärdat!

Tid: kl 8 – 14 (pågick till kl 9:30)

Plats: CW Borgs väg

Avbrott på grund av planerat kulvertarbete berör ett fåtal fastigheter på CW Borgs väg. Berörda abonnenter är meddelade.

Sluttiden för avbrottet kan tidigare- eller senareläggas beroende på hur arbetet fortskrider.

 

2023-03-06 – Åtgärdat!

Tid: kl 9 – 15 (pågick till kl 14:00)

Plats: Del av Hallerna

Avbrott på grund av underhållsarbete berör ett fåtal gator på Hallerna. Berörda abonnenter är meddelade.