Driftinformation

Här hittar ni information om driftstörningar och planerade avbrott i fjärrvärmeleveransen.

När vi bygger ut och ansluter nya fastigheter eller gör underhållsarbeten på vår fjärrvärmekulvert kan vi vara tvugna att tillfälligt stänga av fjärrvärmeleveransen till vissa områden.

Här arbetar svetsare inför anslutningen till fjärrvärmenätet av nya skolbyggnader på Hallerna i Stenungsund

Driftstörningar

Aktuella driftavbrott

Inga pågående driftstörningar.

Planerade driftuppehåll

Våra planerade driftuppehåll

2022-11-23

Tid: 9:00 – 14:00

Avbrott pga underhållsarbete.

Avbrottet berör endast abonnenter på Tillskärarevägen. Berörda fastighetsägare är meddelade.