Byggvärme från fjärrvärmen

Fjärrvärme är ett bekvämt och smart alternativ för uppvärmning under byggtiden.

Genom anslutning till fjärrvärmenätet redan vid byggstart får ni en kostnadseffektiv och flexibel energiförsörjning som tillgodoser byggarbetsplatsens värmebehov, exempelvis för uppvärmning, avfuktning och torkning.

Med byggvärme är leveranssäkerheten lika trygg som vid vanliga fjärrvärmeleveranser. Stenungsunds Energi har ständig övervakning av produktion och distribution av fjärrvärme och har alltid personal tillgänglig för att hantera eventuella störningar.

Pris & Miljö

Byggvärme från fjärrvärmen ger kostnadsfördelar. I jämförelse med andra tillfälliga energikällor vid byggverksamhet, exempelvis eldrivna fläktar eller gasolaggregat, blir användandet av fjärrvärme mer fördelaktigt. Driftkostnaden för byggvärme är helt utan fasta kostnader och består endast av ett rörligt energipris för den energi som används.

Priset för förbrukad energi är 58 öre/kWh exklusive moms.

Dessutom är uppvärmningsalternativet ett bra val för byggarbetsplatser med höga miljökrav. Med byggvärme kan man mäta miljöpåverkan, både vad gäller energianvändning och koldioxidutsläpp.