Underhållsarbete på Hallerna

sep 25, 2017 | Aktuella projekt, Driftinformation

Vi utför underhållsarbete på Hallerna för att höja driftsäkerheten och resurseffektivisera vårt fjärrvärmenät. Grävarbeten kommer att pågå under september och oktober. Vi är medvetna om att det blir vissa begränsningar i framkomligheten i området under tiden och vi hoppas ni har överseende med detta.

Arbetet medför ett avbrott i fjärrvärmeleveransen för samtliga abonnenter på Pressarevägen, Tillskärarevägen, Modistvägen och Södra Gategård onsdagen 27 september kl 12 – 18. Tiden för avbrottet är anpassat efter de kommunala verksamheterna som berörs. Därefter kommer mindre avstängningar att ske allt eftersom arbetet fortskrider. Berörda abonnenter meddelas i samband med detta.

Inläggsarkivet