Vi utför underhållsarbete på Hallerna för att höja driftsäkerheten och resurseffektivisera vårt fjärrvärmenät. Grävarbeten kommer att pågå under september och oktober. Vi är medvetna om att det blir vissa begränsningar i framkomligheten i området under tiden och vi hoppas ni har överseende med detta.

Arbetet medför ett avbrott i fjärrvärmeleveransen för samtliga abonnenter på Pressarevägen, Tillskärarevägen, Modistvägen och Södra Gategård onsdagen 27 september kl 12 – 18. Tiden för avbrottet är anpassat efter de kommunala verksamheterna som berörs. Därefter kommer mindre avstängningar att ske allt eftersom arbetet fortskrider. Berörda abonnenter meddelas i samband med detta.