Under förmiddagen 10 oktober hade vi ett tillfälligt avbrott i fjärrvärmeleveransen till ett område på Hallerna.

Efter ett akut underhållsarbete som pågick ett par timmar hade samtliga abonnenter värme igen.

Avbrottet berörde abonnenter på Pressarevägen, Modistvägen, Tillskärarevägen och Södra Gategård.