Planerat underhållsarbete på fjärrvärmekulverten samt nyanslutning av fastighet gör att vi tillfälligt kommer att stänga av fjärrvärmeleveransen i området Ekbacken.

Datum: 13 mars

Tid: 8 – 14

Alla berörda fastigheter är meddelade per post.