Vi har stängt av fjärrvärmeleveransen på delar av nätet på grund av planerat underhåll. Alla områden är nu påkopplade.

Avbrottet har berört fastigheter på Nytorpshöjd, Kristinedal, Hasselbacken, Hällebäck, Högenorum och Kyrkenorum. Berörda fastigheter är informerade via brev.

Datum: 12-13 augusti

Tid: Nattstopp 21:00 – 08:00

Avbrottet startade onsdag kväll kl 21:00. Vi har kopplat på områden efterhand som arbetet fortskridit och målet var att samtliga fastigheter skulle ha värme senast torsdag morgon 13 augusti kl 08:00. Arbetet blev något utdraget vilket gjorde att vissa områden kopplades på efter aviserad tid. Beroende på hur fjärrvärmeanslutningen ser ut i varje specifik fastighet kan det sedan variera något i tid innan varmvattnet kommer ur kranen, speciellt vid flerbostadshus eller områden med interna nät.

Arbetet ingår som en del i vår underhållsplan och utveckling av kulvertnätet för leveranssäker fjärrvärme även i framtiden.

För frågor är ni välkomna att höra av er till oss! Telefon 0303 – 73 10 00 eller epost info@stenungsundsenergi.se.