Minskad kontakt med kunder, leverantörer och entreprenörer

nov 6, 2020 | Övrigt

Vi har valt att minska vår kontakt med kunder, leverantörer och entreprenörer för att bibehålla hög leveranssäkerhet av värme till våra abonnenter.

Vi bedriver en samhällsviktig verksamhet och vårt uppdrag är i första hand att leverera trygg och prisvärd värme inom Stenungsund och till viss del även Stora Höga. Då läget är som det är med en pågående pandemi gör vi allt vi kan för att fortsätta med våra åtaganden gentemot er kunder och samarbetspartners.

Under hösten har vi kunnat utföra flera servicebesök, mätarbyten och funktionskontroller hemma hos kunder, med tydliga restriktioner om att hålla avstånd. Då Folkhälsomyndigheten gått ut med striktare rekommendationer samt att smittspridningen i vårt område ökat sista tiden har vi nu valt att ta till ytterligare försiktighetsåtgärder.

De kunder som har serviceavtal med oss och inte hunnit få årets funktionskontroll utförd avvaktar vi med om värmen och varmvattnet fungerar som vanligt. Om problem uppstår går det alltid att få tag på oss via de vanliga kontaktvägarna under dagtid samt till journumret övriga tider. Du hittar kontaktuppgifter här.

Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig i första hand att ta ärendet via telefon eller mail. Om du behöver besöka oss är det viktigt att du inte har några symtom som kan tyda på coronasmitta.

Leveranser till vår verksamhet sker vid lossningsplats utomhus alternativt vid avställningsyta i entrén.

Vi är beroende av flera entreprenörer och har goda samarbeten med tydliga riktlinjer för en bra arbetsmiljö. Alla tar sitt ansvar för att minska smittspridning, hålla avstånd och bidrar till högt säkerhetstänk i arbetet.   

Vi anpassar oss, och hoppas att även våra trevliga kunder och samarbetspartners gör detsamma – tillsammans är vi starka!

Inläggsarkivet