Mätare i fjärrvärmecentraler behöver översyn

aug 23, 2017 | Aktuella projekt

I samband med åsknedslaget i Stenungsund den 29 augusti har vi fått problem med en del mätare i fjärrvärmecentraler ute hos våra kunder. Vi har sett att vi saknar värden från en del mätare och arbete pågår nu med att se över och i vissa fall byta ut mätare för att få in korrekta mätvärden till vårt system. Arbetet kommer att löpa på en tid och vi tar kontakt med de kunder som berörs. Problemen medför inga kostnader för berörda kunder.

Inläggsarkivet