Intresseanmälan för anslutning till fjärrvärme

Så här går det till att ansluta sig till fjärrvärme

Vi är måna om att hitta en lösning som passar just er. Förutsättningarna skiljer sig åt och tillsammans kommer vi därför fram till hur anslutningen ska ske just i din fastighet.

Ansluta fastigheten till fjärrvärme – från intresse till verklighet:

1. Först besöker vi er fastighet för att tillsammans med er se var man kan förlägga ledningarna samt var man kan placera fjärrvärmecentralen.
2. Efteråt får ni en offert på kostnaden för anslutningen.
3. Efter att avtal om anslutningen blivit tecknat inhämtar vi de tillstånd med mera som krävs för grävning i väg.
4. Sedan sker rörförläggningen, själva grävningen, av primärkrets från stamkulvert fram till fjärrvärmecentral.
5. Installation av fjärrvärmecentralens sekundärsida (ingår normalt inte i vårt åtagande).
6. Till sist sker besiktning samt idrifttagning.

Ni kan läsa mer om fjärrvärme HÄR

Kontakta oss

Vill du veta mer om fjärrvärme, vill du ansluta till fjärrvärmen eller undrar du över något som rör din fjärrvärmeanläggning?

Skicka din fråga eller intresseanmälan till oss så hjälper vi dig!

Anslutning Villa - Fast pris

Vi levererar och även monterar fjärrvärmecentralen samt ansluter våra ledningar till den. Ledningarna förses med avstängningsventiler. Tio meter rörledning mellan tomtgräns samt fjärrvärmecentral ingår. Vi utför de markarbeten som krävs för installation.

Information om fjärrvärmecentralen

Fjärrvärmecentralen innehåller värmeväxlare för radiatorvatten respektive varmvatten, expansionskärl, pump samt styr- och reglerutrustning för varmvatten samt värme. Centralen monteras på vägg och har måtten: höjd 78 cm, bredd 55 cm, djup 43 cm (inklusive kåpa). Vi lämnar dessutom fem års garanti på fjärrvärmecentralen. Installation av sekundärsystem ingår däremot inte i vårt åtagande eller i vår anslutningsavgift.

Tidsplan

Montage av fjärrvärmecentral samt framdragning av ledningar färdigställer vi normalt inom en månad efter att avtal om fjärrvärmeanslutning blivit undertecknat.

Anslutningsavgift inklusive fjärrvärmecentral är 60 100 kr.
Anslutningsavgift vid utnyttjande av ROT-avdrag är 53 250 kr.

Rotavdrag
Ovanstående pris inkluderar kostnad för manuellt arbete med 22 840 kr. Preliminär skattereduktion för ROT-arbeten 30 % av arbetskostnad, alltså 6 850 kr.

Pris för rörledning utöver 10 meter är 1 050 kr/meter.

Samtliga priser är inklusive moms.

Anslutning Kommersiell fastighet - Fjärrvärmepris exempel

Här presenterar vi ett exempel på anslutningsavgift för en kommersiell fastighet med följande behov:

  • Uppvärmd yta: 1000 m²
  • Antagen anslutningseffekt: 50 kW
  • Ledningslängd mellan tomträns och servisventiler: 25 m
  • Leveransgräns: Vid servisventiler
  • Fjärrvärmecentral: Ingår ej
  • Energimätare: Ingår

Anslutningsavgift: 67 400 kr exklusive moms.

Kontakta oss gärna så gör vi beräkningar utifrån just din fastighets förutsättningar.